Dla studentów i absolwentów Strona główna

Witamy Pana(ią) w serwisie staży i praktyk organizowanych dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach projektu Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy.

Kierujemy do Pana(i) ankietę, która pozwoli na skuteczniejszą i bardziej wszechstronną współpracę między pracodawcami, a studentami i absolwentami uczestniczącymi w projekcie.

Prosimy o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi, ponieważ tylko takie umożliwią efektywne dostosowanie ofert odbycia staży/praktyk do profilu studentów. Ułatwi to znacznie poszukiwanie stażu/praktyki przez studentów i absolwentów oraz wpłynie na zwiększenie poziomu zadowolenia oraz przydatności doświadczeń zawodowych zdobytych w trakcie stażu lub praktyki. Umożliwi także pracodawcom szybsze dotarcie do absolwentów/studentów o określonym profilu.

Uzyskane informacje będą analizowane wyłącznie w zbiorczych zestawieniach statystycznych. Wszystkie uzyskane dane są objęte ochroną, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 833)


Wyszukiwarka firm

Wyszukiwarka ofert

Ankieta

Uniwersytet Rzeszowski — Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy
Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego